Andreii Kovalchuk
Anfal Ekhlas
Arthur Berlin
Bogdan Bortnik
Bohdan Sluka
David Stratan
Denis Diachenko
Dimitri Bannikov
Dmytro Polyuhanych
Edwin Vera
Hlib Kiselov
Hryhorii Krasovskyi
Igor Zaytsev
Ihor Zhuk
Ivan Yanchev
Kevin Mcgregor
Nasser Haidery
Oleh Savera
Oleksandr Alieksieiev
Oleksandr Lozinskyi
Oleksii Fedoriuk
Oleksii Muravskyi
Ostap Tolochko
Pavlo Shulhan
Sanjar Kamalov
Sayid Belmokhtar
Serhii Pitel
Simon Debess
Stanislav Katana
Vadym Zayarnyy
Vasyl Zhuk
Viktor Raskov
Vitaliy Kolomychenko
Volodymyr Sydorenko